KONTAKT

Koordynator projektu ONKO.SYS

dr hab. n. med. Magdalena Chechlińska

tel. +48 22 546 2256

Biuro projektu

Ewelina Jurzysta

tel. +48 22 546 3068

faks +48 22 546 3174

ewelina.jurzysta@pib-nio.pl

Dział Zamówień Publicznych

Monika Szwarczewska

tel./faks +48 22 5709460

szwarczewska@coi.waw.pl

logo2