PROJEKT

 

Projekt będzie realizowany w oparciu o dwa zadania:

  • zadanie 1 „Baza” realizowane w Warszawie,
  • zadanie 2 „Zdalne Laboratorium” realizowane w Gliwicach.

 

W ramach realizacji zadania „Baza” planowane są następujące etapy:

(1) przygotowanie studium wykonalności wraz z techniczną koncepcją,

(2) zakup aparatury i urządzeń IT,

(3) zakup oprogramowania do prowadzenia zaplanowanych badań,

(4) przetestowanie funkcjonalności bazy danych/centrum obliczeniowego,

(5) przetestowanie funkcjonalności programów, zarówno programów komercyjnych, jak i specjalistycznego dedykowanego oprogramowania,

(6) wprowadzenie danych do serwera oraz specjalistycznych treści na portal,

(7) udostępnienie użytkownikom nowej platformy informatycznej,

(8) prowadzenie działań promocyjnych przez cały okres realizacji projektu zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, w tym organizacja konferencji naukowej na zakończenie realizacji projektu,

(9) zarządzanie całościową realizacją projektu z punktu widzenia merytorycznego oraz administracyjnego, przeprowadzenie szkoleń z obsługi nowej platformy informatycznej wśród pracowników Wnioskodawcy.

 

W ramach realizacji zadania „Zdalne Laboratorium” planowane są następujące etapy:

(1) modernizacja pomieszczeń w których zlokalizowany będzie rdzeń systemu (ze środków własnych),

(2) zakup komputerów tworzących klaster, służący jako baza danych i centrum obliczeniowa,

(3) zakup oprogramowania do prowadzenia zaplanowanych badań,

(4) przetestowanie funkcjonalności bazy danych/centrum obliczeniowego,

(5) przetestowanie funkcjonalności programów, zarówno programów komercyjnych, jak i specjalistycznego dedykowanego oprogramowania,

(6) wprowadzenie danych do serwera,

(7) udostępnienie użytkownikom bazy danych i centrum obliczeniowego,

(8) prowadzenie działań promocyjnych przez cały okres realizacji projektu zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie,

(9) zarządzanie realizacją zadania z punktu widzenia merytorycznego oraz administracyjnego.

 

logo2